• Trưởng Công an quận Bình Tân thua kiện doanh nghiệp

    05/07/2021 11:17

    Cho rằng các quyết định của Trưởng Công an quận Bình Tân không có cơ sở pháp luật, Tòa án cấp phúc thẩm đã tuyên cho doanh nghiệp thắng kiện, qua đó hủy các quyết định liên quan của vị trưởng Công an quận này.

chuyên đề

Kết nối đầu tư