#Thu phí hoàn toàn tự động
Thu phí tự động hoàn toàn các tuyến đường cao tốc từ ngày 1/8/2022

Thu phí hoàn toàn tự động tất cả tuyến đường cao tốc từ 1/8/2022

(BĐT) - Phó Thủ tướng Lê Văn Thành giao Bộ Giao thông vận tải và các địa phương tập trung chỉ đạo các nhà đầu tư để triển khai thu phí điện tử đồng bộ trên toàn quốc kể từ ngày 1/8/2022; trong đó triển khai thu phí hoàn toàn tự động đối với tất cả tuyến đường cao tốc.

Kết nối đầu tư