#thị trường Pre-UPCoM
Thị trường UPCoM đang phát triển khá nhanh chóng

Có thể giao dịch cổ phiếu ngay sau IPO

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa tiết lộ việc đang tổ chức một thị trường Pre-UPCoM dành cho các cổ phiếu ngay sau khi chào bán ra công chúng (IPO). HNX cũng sẽ thực hiện phân bảng trên UPCoM để hỗ trợ giao dịch cho nhà đầu tư.

Kết nối đầu tư