• Thị trường mua bán nợ: Tắc vì định giá

    21/11/2019 10:00

    (BĐT) - Còn khúc mắc trong việc định giá nợ, thiếu cơ sở pháp lý và dịch vụ hỗ trợ là những yếu tố làm thị trường mua bán nợ chưa phát triển dù đã hình thành và hoạt động từ nhiều năm qua.

chuyên đề

Kết nối đầu tư