#thị trường khí
Cùng với đầu tư hệ thống hạ tầng dẫn khí, Việt Nam cần hoàn thiện khung pháp lý đảm bảo hoạt động kinh doanh khí cạnh tranh và minh bạch trong thời gian tới. Ảnh: Lê Tiên

Hạ tầng - điểm nghẽn phát triển thị trường khí

(BĐT) - Tại Diễn đàn Phát triển thị trường khí Việt Nam với chủ đề: “Xây dựng thị trường khí Việt Nam cạnh tranh, minh bạch và hiệu quả” diễn ra ngày 25/8, tại Hà Nội, nhiều ý kiến cho rằng, hạ tầng dự trữ và cung cấp khí là một trong những điểm nghẽn phát triển thị trường khí Việt Nam.
Dự báo nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng khí tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 là từ 13 - 27 tỷ m3/năm. Ảnh: Lê Tiên

Hoàn thiện thể chế thúc đẩy phát triển thị trường khí

(BĐT) - Trải qua hơn 20 năm, chính sách phát triển thị trường khí tại Việt Nam hiện có một số nội dung đã lỗi thời, không còn phù hợp với thực tế. Tại Hội thảo “Tiềm năng phát triển thị trường khí tại Việt Nam” diễn ra ngày 12/9 tại Hà Nội, nhiều giải pháp phát triển thị trường khí đã được đề xuất, trong đó có vấn đề hoàn thiện thể chế.

Kết nối đầu tư