• Thanh tra tài chính kiến nghị xử lý hơn 18 nghìn tỷ đồng

    10/06/2021 08:00

    (BĐT) - Trong 5 tháng đầu năm, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 18.947 cuộc thanh tra, kiểm tra; tiến hành kiểm tra 188.117 hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan và qua điều tra chống buôn lậu bắt giữ 4.011 vụ.
  • 4 tháng, thanh tra tài chính kiến nghị xử lý hơn 14,7 nghìn tỷ đồng

    14/05/2021 08:00

    (BĐT) - Bộ Tài chính cho biết, trong 4 tháng đầu năm, Thanh tra Bộ Tài chính đã kiến nghị xử lý về tài chính 14.718,157 tỷ đồng. Trong đó, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 2.664,505 tỷ đồng; kiến nghị khác 11.499,188 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính 554,464 tỷ đồng. Số tiền đã thu nộp ngân sách nhà nước là 1.147,810 tỷ đồng.

chuyên đề

Kết nối đầu tư