#thành phố đáng sống nhất thế giới
10 thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2022

10 thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2022

(BĐT) - Tổ chức nghiên cứu kinh tế Economist Intelligence Unit (EIU) vừa công bố Chỉ số Đáng sống Toàn cầu (Global Liveability Index) 2022, xếp hạng chất lượng sống tại các thành phố trên thế giới.

Kết nối đầu tư