• Gói thầu tư vấn tại TP.HCM: Bất thường thang điểm đánh giá uy tín nhà thầu

    22/11/2021 14:00

    (BĐT) - Tại TP.HCM, Gói thầu Tư vấn giám sát thi công các gói thầu xây lắp thuộc Dự án Sửa chữa, nâng cấp đường Tỉnh lộ 7 đang bước vào giai đoạn đánh giá kỹ thuật. Trước thời điểm mở thầu 10 ngày, một nhà thầu đã có văn bản yêu cầu Bên mời thầu làm rõ hơn về tiêu chuẩn đánh giá uy tín của nhà thầu. Nhà thầu cho rằng thang điểm đánh giá tại tiêu chí này được xây dựng một cách bất thường.

chuyên đề

Kết nối đầu tư