#Tàu container
Bất cập trong đầu tư cụm cảng Cái Mép - Thị Vải

Bất cập trong đầu tư cụm cảng Cái Mép - Thị Vải

(BĐT) - Trong chuyến kiểm tra, khảo sát hoạt động của cụm cảng Cái Mép - Thị Vải (Bà Rịa - Vũng Tàu) vừa diễn ra, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, cụm cảng Cái Mép - Thị Vải được đầu tư xây dựng đã tạo ra cơ sở quan trọng đáp ứng yêu cầu phát triển.