• Sáng tạo là chìa khóa tăng trưởng hậu Covid-19

    07/07/2020 09:00

    (BĐT) - Tuân thủ quy định khi thực thi các hiệp định thương mại tự do (FTA) và sáng tạo trong các quyết sách, linh hoạt trong vận hành là những yếu tố mang tính quyết định với Việt Nam để thu hút được dòng vốn đầu tư mới, góp phần củng cố và cải thiện tăng trưởng thời hậu Covid.

chuyên đề

Kết nối đầu tư