• Không có nhà đầu tư quan tâm thương vụ bán vốn Tân Mai Group

    24/12/2019 08:11

    (BĐT) - Theo kế hoạch, ngày 27/12 tới, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ tổ chức phiên đấu giá bán 7,2 triệu cổ phần của Công ty CP Tập đoàn Tân Mai (Tân Mai Group) do Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGD Việt Nam) sở hữu. 
  • Có dễ thoái vốn nhà nước tại Tân Mai Group?

    10/12/2019 09:00

    (BĐT) - Ngày 27/12 tới, Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGD Việt Nam) sẽ tổ chức bán đấu giá hơn 7,2 triệu cổ phần nắm giữ tại Công ty CP Tập đoàn Tân Mai (Tân Mai Group), tương đương 8,1% vốn điều lệ. Với mức giá khởi điểm là 11.500 đồng/cổ phần, NXBGD Việt Nam sẽ thu về ít nhất 83 tỷ đồng nếu phiên đấu giá thành công.

chuyên đề

Kết nối đầu tư