• Đề xuất tăng thuế xuất khẩu tài nguyên không tái tạo

    20/07/2021 07:00

    (BĐT) - Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 57/2020/NĐ-CP về biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi. Trong đó, đề xuất tăng thuế xuất khẩu một số nhóm tài nguyên không tái tạo, như mặt hàng đá, theo lộ trình 2 năm.

chuyên đề

Kết nối đầu tư