• Suy thoái kép, ác mộng với nhiều nền kinh tế

    03/09/2021 10:00

    (BĐT) - Một vài tháng qua mang tới những thông tin mới tích cực hơn về nền kinh tế toàn cầu, các tổ chức cập nhật dự báo tăng trưởng với tốc độ mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, đối với một số quốc gia, khi cuộc khủng hoảng này vừa qua thì đã có “cơn sóng thần” mới chực chờ ập đến.

chuyên đề

Kết nối đầu tư