#sân bay Hồ Tràm
Bà Rịa - Vũng Tàu thúc tiến độ dự án sân bay Hồ Tràm

Bà Rịa - Vũng Tàu thúc tiến độ dự án sân bay Hồ Tràm

Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu loạt sở ngành triển khai lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, kế hoạch triển khai dự án trong thời gian tới, các khó khăn, vướng mắc và giải pháp thúc đẩy, báo cáo trình UBND tỉnh trước ngày 20/7.