• Áp dụng mua sắm tập trung qua mạng: Lan tỏa tinh thần công khai, minh bạch

    13/03/2020 15:00

    (BĐT) - Từ việc một số bên mời thầu áp dụng đấu thầu qua mạng để lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu mua sắm tập trung (MSTT), đến nay, hiệu quả của việc tích hợp MSTT và đấu thầu qua mạng có thể nhìn thấy rõ: Tăng hiệu quả đầu tư, đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin, nâng cao tính minh bạch, tăng tính cạnh tranh cho các gói thầu…

chuyên đề

Kết nối đầu tư