#Sai sót HSMT
Tại Gói thầu số 03 của Dự án Bảo dưỡng, sữa chữa cơ sở hạ tầng Bệnh viện Tâm thần tỉnh Ninh Bình, tại 3 bản vẽ, các phần mặt bằng hiện trạng chỉ ghi chung chung...Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đấu thầu tại Sở Y tế tỉnh Ninh Bình: Sai sót HSMT, nhà thầu gặp khó

(BĐT) - Sở Y tế tỉnh Ninh Bình (chủ đầu tư, trực tiếp mời thầu) đang trong thời gian mời thầu qua mạng 4 gói thầu xây lắp sửa chữa thuộc 4 dự án y tế. Sau khi nhà thầu có văn bản phản ánh việc công khai thiếu hồ sơ mời thầu (HSMT) 2 trong số 4 gói thầu, Bên mời thầu đã bổ sung bản vẽ thiết kế thi công, bản vẽ tổng mặt bằng các công trình.

Kết nối đầu tư