• BIDV bán đấu giá khoản nợ hơn 92 tỷ đồng của Sài Gòn Phố Đông

    16/11/2020 08:00

    (BĐT) - BIDV vừa thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Sài Gòn Phố Đông với giá khởi điểm hơn 92,5 tỷ đồng. Giá trị khoản nợ bao gồm toàn bộ dư nợ gốc và dư nợ lãi phát sinh tính đến ngày 31/10/2020 hơn 92,3 tỷ đồng, trong đó dư nợ gốc là 30 tỷ đồng và dư nợ lãi và phí phạt hơn 62,3 tỷ đồng.

chuyên đề

Kết nối đầu tư