• Đã chi hơn 7.125 tỷ đồng mua vắc-xin Covid-19

    05/11/2021 18:38

    (BĐT) - Theo số liệu cập nhật của Ban Quản lý Quỹ vắc-xin phòng Covid-19, tính đến 17h00 ngày 3/11/2021, tổng số huy động đạt 8.794,8 tỷ đồng (bao gồm lãi tiền gửi ngân hàng 55 tỷ đồng); tổng số chi từ Quỹ là 7.134,1 tỷ đồng (trong đó chi mua vắc-xin 7.125,3 tỷ đồng, chi hỗ trợ nghiên cứu, thử nghiệm vắc-xin 8,8 tỷ đồng); số dư Quỹ cuối ngày là 1.660,7 tỷ đồng; có 562.797 lượt tổ chức cá nhân ủng hộ vào Quỹ.
  • Đang khẩn trương hoàn thiện quy chế hoạt động Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19

    28/05/2021 14:49

    (BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 779/QĐ-TTg thành lập Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19. Ông Võ Thành Hưng, Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước (Bộ Tài chính) cho biết quy chế hoạt động của Quỹ đang được khẩn trương hoàn thiện; khi quy chế hoạt động của Quỹ chưa được ban hành, các tổ chức và cá nhân vẫn có thể tiếp tục đóng góp thông qua Mặt trận Tổ quốc hoặc Bộ Y tế, sau đó Bộ Tài chính sẽ làm việc với các cơ quan này để chuyển các khoản đóng góp đó về Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19.

chuyên đề

Kết nối đầu tư