• Đề xuất mở rộng đối tượng tiếp cận Quỹ Phát triển DNNVV

    26/08/2021 10:00

    (BĐT) - Nhằm kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) vượt qua khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) kiến nghị sửa Luật Hỗ trợ DNNVV nhằm mở rộng đối tượng tài trợ, cho vay của Quỹ Phát triển DNNVV (SMEDF) bên cạnh 3 đối tượng ưu tiên.

chuyên đề

Kết nối đầu tư