#Quy hoạch tỉnh Hà Nam
Hà Nam định hướng đến năm 2025 trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, phấn đấu đạt mức phát triển khá của vùng Đồng bằng sông Hồng. Ảnh: Trương Dũng

Hà Nam phấn đấu đến năm 2035 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

(BĐT) - Cuối tuần qua, Hội đồng Thẩm định quy hoạch tỉnh đã tổ chức phiên họp lần thứ 34 để xem xét, cho ý kiến đối với hồ sơ quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phiên họp do Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, Phó Chủ tịch Hội đồng Thẩm định quy hoạch tỉnh chủ trì.
Theo Dự thảo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Hà Nam dự kiến tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2021 - 2025 đạt tối thiểu 10,0%/năm

Hà Nam chọn phát triển nhanh, toàn diện và bền vững

(BĐT) - Theo Dự thảo Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, mục tiêu đến năm 2025, Hà Nam sẽ phát huy tối đa, hiệu quả các tiềm năng, lợi thế và nguồn lực để phát triển nhanh, toàn diện và bền vững; trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao, thân thiện với môi trường, hiệu quả kinh tế - xã hội lớn; là trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch, logistics và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước.