• Hưng Yên đầu tư 580 tỷ đồng xây dựng Đường tỉnh 382B nhánh phải

    18/05/2022 07:00

    (BĐT) - Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh Hưng Yên (bên mời thầu) đang triển khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Xây dựng Đường tỉnh 382B nhánh phải (Km0+000-Km14+420 giao với Quốc lộ 39), với tổng mức đầu tư 580 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách trung ương (300 tỷ đồng) và vốn ngân sách tỉnh (280 tỷ đồng).

chuyên đề

Kết nối đầu tư