• Người lao động được nghỉ 4 ngày dịp Quốc khánh 2021

    07/08/2021 08:07

    Dịp Quốc khánh 2/9/2021 là năm đầu tiên chính thức áp dụng quy định mới tại Bộ luật Lao động 2019 với 2 ngày nghỉ. Nếu tính cả 2 ngày nghỉ hàng tuần, người lao động có thể được nghỉ tối đa 4 ngày trong dịp này.

chuyên đề

Kết nối đầu tư