#phường Tam Quan Bắc
Công trình đầu tư xây dựng Dự án Hạ tầng khu quy hoạch dân cư Bờ Xã Thương bao gồm các hạng mục: san nền, giao thông, thoát nước mưa… Ảnh minh họa: Tường Lâm

Đấu thầu tại UBND phường Tam Quan Bắc (Hoài Nhơn, Bình Định): Nhiều tiêu chí “tréo ngoe”

(BĐT) - UBND phường Tam Quan Bắc (thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) đang mời thầu Gói thầu Toàn bộ khối lượng xây lắp hoàn thành công trình hạ tầng kỹ thuật khu quy hoạch dân cư Bờ Xã Thương thuộc Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu quy hoạch dân cư Bờ Xã Thương. Gói thầu bị phản ánh có nhiều bất thường từ quyết định phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng đến các tiêu chí của hồ sơ mời thầu (HSMT).