#Phú Bình Green
Dự án Khu đô thị số 6 thuộc đô thị mới Điềm Thụy “về tay” Phú Bình Green

Dự án Khu đô thị số 6 thuộc đô thị mới Điềm Thụy “về tay” Phú Bình Green

(BĐT) - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên vừa công khai kết quả đánh giá hồ sơ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư đăng ký thực hiện Dự án Khu đô thị số 6 thuộc đô thị mới Điềm Thụy. Theo đó, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại Phú Bình Green là nhà đầu tư duy nhất đăng ký thực hiện Dự án và đạt năng lực, kinh nghiệm.

Kết nối đầu tư