• Gói thầu đường Trường Xuân - Phú Ninh (Quảng Nam): Sửa HSMT, nhà thầu phản ứng

    01/07/2021 14:00

    (BĐT) - Gói thầu Thi công xây dựng thuộc Dự án Đường Trường Xuân - Phú Ninh (đoạn từ cầu Bà Ngôn đến đường ĐH2.PN) do Công ty CP Đầu tư xây dựng Nam Việt Á làm bên mời thầu đang trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT). Trước đó, một nhà thầu phản ánh tới Báo Đấu thầu, sau 7 ngày phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT), Bên mời thầu sửa đổi nhiều nội dung trong HSMT nhưng quyết định sửa đổi HSMT chỉ ghi chung chung và không gia hạn thời điểm đóng thầu khiến nhà thầu gặp khó khi xây dựng HSDT.

chuyên đề

Kết nối đầu tư