• Cập nhật, công bố luồng xanh quốc gia lưu thông trên Quốc lộ

    17/07/2021 19:19

    (BĐT) - Chiều ngày 17/7/2021, Tổng cục Đường bộ Việt Nam (TCĐB) có văn bản gửi UBND cấp tỉnh thông báo công bố luồng xanh quốc gia trên hệ thống Quốc lộ cho các phương tiện ưu tiên lưu thông quá cảnh, nội vùng qua các tỉnh, thành phố trong thời gian phòng chống dịch Covid-19 (lộ trình và bản đồ hướng di chuyển khi có các chốt kiểm soát, luồng xanh sẽ được cập nhật thường xuyên hàng ngày).

chuyên đề

Kết nối đầu tư