#NPK Phú Mỹ
NPK Phú Mỹ: Kết quả sản xuất và kinh doanh 9 tháng tăng mạnh

NPK Phú Mỹ: Kết quả sản xuất và kinh doanh 9 tháng tăng mạnh

(BĐT) - Theo Tổng công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí (PVFCCo), 9 tháng đầu năm 2021, mặc dù đối diện với nhiều khó khăn trong điều kiện SXKD “3 tại chỗ” và giá nguyên liệu tăng phi mã nhưng bộ sản phẩm NPK Phú Mỹ đã liên tục tăng trưởng ấn tượng, trở thành một trong những sản phẩm chủ lực của PVFCCo.
Nhà máy NPK Phú Mỹ sản xuất thành công thêm 6 công thức sản phẩm mới.

6 tháng đầu năm 2019, PVFCCo ra mắt nhiều sản phẩm mới, lượng tiêu thụ khả quan

(BĐT) - 6 tháng đầu năm 2019, tổng sản lượng tiêu thụ phân bón và hóa chất của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo, nhà sản xuất kinh doanh phân bón Phú Mỹ) được gần 500 ngàn tấn các loại, đạt 42% kế hoạch sản lượng cả năm, trong đó các loại sản phẩm phân bón chủ lực là Ure và NPK đạt hơn 300 ngàn tấn.

Kết nối đầu tư