• Nửa đầu năm 2021, ngành điều nhập siêu gần 1 tỷ USD

    21/07/2021 17:08

    (BĐT) - Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu điều nhân trong tháng 6/2021 đạt 58.746 tấn, trị giá 369,502 USD, tăng 11,1% về lượng và tăng 13,9% về trị giá so với tháng 6/2020. Tính chung 6 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu điều đạt 273.537 tấn, trị giá 1,647 tỷ USD, tăng 21,8% về lượng và 10,8% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

chuyên đề

Kết nối đầu tư