• Lào Cai bán đấu giá 4 trụ sở công để thực hiện dự án nhà ở thương mại

    05/11/2020 08:00

    (BĐT) - Dự kiến ngày 26/11/2020, Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính tỉnh Lào Cai phối hợp với Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình sẽ tổ chức đấu giá tài sản trên đất gắn với quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Nhà ở thương mại đường Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai.

chuyên đề

Kết nối đầu tư