• Đấu giá Nhà máy Xi măng lò quay Áng Sơn của Cosevco 6

    22/09/2021 08:57

    (BĐT) - Ngày 14/10 tới, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình sẽ tiếp tục tổ chức đấu giá tài sản kê biên đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của Công ty CP Cosevco 6 với giá khởi điểm hơn 336,3 tỷ đồng. Mức giá lần này thấp hơn khoảng 60 tỷ đồng so với lần thông báo đấu giá vào tháng 9 năm ngoái.

chuyên đề

Kết nối đầu tư