• Giảm giá ấn tượng, Liên danh NARIME - MIE trúng gói EPC tại Thủy điện Trị An

    08/05/2020 08:28

    (BĐT) - Ban Quản lý dự án điện 3 - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam (bên mời thầu) vừa chọn xong nhà thầu thực hiện Gói thầu số 02 (TRAN-02) Thiết kế, cung cấp vật tư, thiết bị và xây lắp (EPC) thuộc Dự án Đầu tư nâng cấp hệ thống thiết bị đóng mở cửa van cung đập tràn Nhà máy Thủy điện Trị An.

chuyên đề

Kết nối đầu tư