• Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1: Chú trọng bảo vệ môi trường

    20/11/2020 07:00

    (BĐT) - Với mục tiêu an toàn lao động - môi trường - chất lượng, bên cạnh đảm bảo vận hành liên tục Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 đạt hiệu quả, chủ đầu tư Nhà máy đã đầu tư và vận hành đồng bộ các công trình bảo vệ môi trường của Dự án.

chuyên đề

Kết nối đầu tư