#ngành y tế
Một trong những khó khăn của ngành y tế trong thu hút tư nhân tham gia dự án PPP là do nguồn nhân lực còn thiếu và yếu, đặc biệt là thiếu chuyên gia PPP. Ảnh: Lê Tiên

Ngành y tế ấp ủ một số dự án PPP

(BĐT) - “Y tế là lĩnh vực được Chính phủ quan tâm đặc biệt, ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước (NSNN), trái phiếu chính phủ, vốn hỗ trợ phát triển chính thức. Tuy nhiên, nhu cầu đầu tư cho y tế rất lớn, trong khi nguồn vốn NSNN không thể đáp ứng được. Thu hút nguồn lực xã hội qua hình thức xã hội hoá, đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) là giải pháp tốt thúc đẩy ngành y tế phát triển”.
Ảnh Internet

Đổi mới cơ chế xã hội hóa đầu tư ngành y tế

(BĐT) - Để mở đường cho hoạt động xã hội hóa đầu tư các cơ sở y tế, TP.HCM có chủ trương cho các bệnh viện vay vốn để đầu tư xây mới, cải tạo, mở rộng, mua sắm trang thiết bị hiện đại.