• Xây dựng Luật Cơ khí “mở lối” cho doanh nghiệp

    17/05/2022 10:00

    (BĐT) - Một trong những nguyên nhân khiến ngành công nghiệp cơ khí chế tạo của Việt Nam chậm phát triển, thậm chí tụt hậu so với nhiều quốc gia trong khu vực, theo Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí Việt Nam (VAMI), là do thiếu cơ chế, chính sách đủ mạnh. Vì vậy, khi các cơ chế, chính sách phát triển ngành cơ khí được luật hóa thì ngành này mới có cơ hội phát triển.

chuyên đề

Kết nối đầu tư