#nâng cấp Quốc lộ 14B
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đầu tư 788 tỷ đồng nâng cấp Quốc lộ 14B, đoạn qua TP. Đà Nẵng

(BĐT) - Bộ Giao thông vận tải vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B, TP. Đà Nẵng. Dự án có tổng mức đầu tư 788,71 tỷ đồng, trong đó, ngân sách trung ương bố trí 430,745 tỷ đồng; ngân sách của TP. Đà Nẵng là 357,965 tỷ đồng.

Kết nối đầu tư