#Mỹ Thuận
Ảnh Internet

Sẽ bố trí đủ vốn cho cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ

(BĐT) - Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ nhằm thúc đẩy một số dự án hạ tầng diễn ra chiều qua, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ phải cơ bản thông xe trong năm 2020, khánh thành vào đầu năm 2021. Thủ tướng khẳng định, sẽ bố trí đủ nguồn vốn cho công trình này.