#mượn hồ sơ
Không ít nhà thầu lớn, có bề dày kinh nghiệm trúng thầu nhưng vẫn sẩy chân tại những gói thầu “vừa sức” hoặc “dưới tầm” với nhiều lỗi sơ đẳng. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cần chế tài răn đe nhà thầu “bán rẻ” uy tín và danh dự

(BĐT) - Thực tế đấu thầu cho thấy, có không ít nhà thầu lớn, có bề dày kinh nghiệm trúng thầu nhưng vẫn sẩy chân tại những gói thầu “vừa sức” hoặc “dưới tầm” với nhiều lỗi sơ đẳng. Nhiều chuyên gia đấu thầu đã đặt nghi vấn về tình trạng cho mượn hồ sơ, cần có chế tài để ngăn ngừa và răn đe những hành vi sai trái, “bán rẻ” uy tín và danh dự của một số nhà thầu.