#một số tiêu chí gây khó dễ
Chủ đầu tư vừa tiến hành mở thầu Gói thầu số 06 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Cộng Hòa, Chí Linh. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu hạ tầng khu công nghiệp tại Hải Dương: Hồ sơ mời thầu có hạn chế nhà thầu?

(BĐT) - Công ty CP Phát triển đô thị và Khu công nghiệp cao su Việt Nam vừa tiến hành mở thầu Gói thầu số 06 Thi công xây dựng các hạng mục công trình thuộc Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Cộng Hòa, Chí Linh (có tổng mức đầu tư 1.081 tỷ đồng) với 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT).