• Quảng Ninh đấu giá đất dự án dịch vụ thương mại tại thị xã Đông Triều

    11/11/2021 08:41

    (BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Quảng Ninh thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất thuê 50 năm trả tiền một lần cho cả thời gian thuê để thực hiện khu đất dịch vụ thương mại thuộc khu dân cư tại khu Vĩnh Hòa, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Khu đất dịch vụ thương mại được bán đấu giá với giá khởi điểm 29,482 tỷ đồng.

chuyên đề

Kết nối đầu tư