• Giảm áp lực đầu tư lưới truyền tải điện

    24/01/2022 10:00

    (BĐT) - Gỡ “điểm nghẽn” về cơ chế pháp lý nhằm thu hút tư nhân tham gia đầu tư mạng lưới truyền tải điện đã cơ bản được thể hiện tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật vừa được Quốc hội thông qua. Với cơ sở pháp lý này, nhiều chuyên gia kinh tế và năng lượng cho rằng, cánh cửa cho tư nhân đầu tư vào truyền tải điện được rộng mở, giảm áp lực cho ngân sách nhà nước, song cần tính toán thận trọng, chắc chắn, có sự kiểm soát, điều tiết của Nhà nước.
  • Nâng công suất Trạm biến áp 220kV Nam Định

    20/06/2016 10:00

    (BĐT) - Công ty Truyền tải điện 1 vừa đóng điện thành công và đưa vào vận hành máy biến áp (MBA) AT2 220kV-250MVA, qua đó hoàn thành Dự án Nâng công suất TBA 220 kV Nam Định từ 125+250MVA lên 2x250MVA.

chuyên đề

Kết nối đầu tư