#Luật Cảnh vệ
Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ.

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ

(BĐT) - Chiều 28/6, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ với 463/464 tổng số đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tham gia biểu quyết tán thành, đạt 95,27%.