• Kiến nghị áp dụng chỉ định thầu lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch

    31/05/2022 10:46

    (BĐT) - Một trong những tồn tại, hạn chế chủ quan trong thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch được nhiều đại biểu Quốc hội chỉ ra là do việc lập đồng thời nhiều quy hoạch trong khi số lượng, chất lượng tổ chức tư vấn hạn chế, việc đấu thầu lựa chọn tư vấn gặp nhiều khó khăn. Do đó, Đoàn giám sát đề nghị Quốc hội cho phép Chính phủ và các cơ quan liên quan được áp dụng hình thức chỉ định thầu để lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch cấp quốc gia và quy hoạch vùng.

chuyên đề

Kết nối đầu tư