• Đấu thầu tại Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng: Hợp đồng tương tự giới hạn nhà thầu?

    21/12/2021 14:00

    (BĐT) - Gói thầu Nâng cấp hệ thống quan trắc tự động, liên tục môi trường khí thải, nước thải và lắp mới hệ thống giám sát nước thô Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng vừa bước vào giai đoạn đánh giá kỹ thuật. Trước đó, quá trình mời thầu kéo dài tới gần 4 tháng do nhà thầu có đơn kiến nghị, chủ yếu xoay quanh yêu cầu về hợp đồng tương tự được quy định tại hồ sơ mời thầu (HSMT).

chuyên đề

Kết nối đầu tư