#Làng văn hóa du lịch Tân Trào
 Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gọi vốn đầu tư Làng văn hóa du lịch Tân Trào hơn 663,32 tỷ đồng

(BĐT) - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang vừa công bố Dự án Làng văn hóa du lịch và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang với tổng chi phí thực hiện sơ bộ là hơn 663,32 tỷ đồng.