#lấn biển trái phép
Tỉnh Khánh Hòa đã “hợp thức hóa” cho doanh nghiệp lấn biển tại dự án Sông Lô

Dự án Sông Lô: Khánh Hòa 'hợp thức hóa' việc lấn biển trái phép

Thanh tra Chính phủ vừa có kết luận liên quan đến ý kiến của đại biểu Quốc hội về Dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô của Công ty TNHH Hoàn Cầu (gọi tắt Công ty Hoàn Cầu) tại xã Phước Ðồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Trong đó, có nội dung tỉnh Khánh Hòa đã “hợp thức hóa” cho doanh nghiệp lấn biển 11,6 ha.