#Kỳ họp thứ 2
Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XV, ngày 12/11/2021

Thông cáo báo chí số 16, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

(BĐT) - Theo chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, tiếp tục ngày làm việc thứ 5, đợt 2 (ngày 12/11), Quốc hội tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Quốc hội biểu quyết thông qua các Nghị quyết về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, Nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê, Bộ luật Tố tụng hình sự.
Thông cáo báo chí số 15, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Thông cáo báo chí số 15, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

(BĐT) - Theo chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, tiếp tục ngày làm việc thứ 4, Đợt 2 (ngày 11/11), Quốc hội dành cả ngày để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn đối với lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội; lĩnh vực giáo dục, đào tạo; lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.
Quốc hội họp Phiên chất vấn và trả lời chất vấn ngày 10/11/2021

Thông cáo báo chí số 14, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

(BĐT) - Theo chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, tiếp tục ngày làm việc thứ 3 đợt 2 (ngày 10/11), Quốc hội dành cả ngày để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về hai nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực y tế và lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội. Theo Chương trình, Quốc hội sẽ dành 2,5 ngày để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội và đây là ngày chất vấn đầu tiên của Quốc hội tại kỳ họp.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng giải trình tại Phiên thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng GDP đã phản ánh sát thực tế kinh tế - xã hội 2021

(BĐT) - Thực hiện Chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, chiều 9/11, sau khi các đại biểu Quốc hội tiến hành thảo luận toàn thể tại Hội trường, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã giải trình, làm rõ một số nội dung trong Phiên thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước.
Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XV, ngày 09/11/2021

Thông cáo báo chí số 13, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

(BĐT) - Theo chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, tiếp tục ngày làm việc thứ 13 (ngày 9/11), Quốc hội dành cả ngày để tiếp tục thảo luận về: Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022…
Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XV, ngày 08/11/2021

Thông cáo báo chí số 12, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

(BĐT) - Theo chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, tiếp tục ngày làm việc thứ 12 (ngày 8/11), Quốc hội dành cả ngày để thảo luận về: Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022; Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022…Đây là ngày làm việc đầu tiên của Đợt họp thứ 2 theo hình thức tập trung tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.
Đẩy mạnh cải cách để không lỡ nhịp với thiên hạ

Đẩy mạnh cải cách để không lỡ nhịp với thiên hạ

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, trong 2 ngày 8-9/11, Quốc hội họp tập trung tại Nhà Quốc hội ở Thủ đô Hà Nội, thảo luận về Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2021; dự kiến kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022.
Từ ngày 8 - 13/11, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV diễn ra theo hình thức trực tiếp

Tuần làm việc cuối cùng (từ ngày 8-13/11): Bốn bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn trực tiếp trước Quốc hội

(BĐT) - Theo Chương trình Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV, Quốc hội sẽ tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp 4 nhóm vấn đề mà cử tri đang quan tâm, gồm y tế; lao động - thương binh và xã hội; kế hoạch và đầu tư; giáo dục và đào tạo. Trong tuần làm việc này, Quốc hội sẽ biểu quyết 2 dự án luật, 12 dự thảo nghị quyết.
Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XV, ngày 30/10/2021

Thông cáo báo chí số 11, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

(BĐT) - Theo chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, tiếp tục ngày làm việc thứ 11 (ngày 30/10), Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025 và dự kiến Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025).
Thông cáo báo chí số 10, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Thông cáo báo chí số 10, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

(BĐT) - Theo chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, tiếp tục ngày làm việc thứ 10 (ngày 29/10), Quốc hội thảo luận trực tuyến về Dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) và thảo luận ở tổ về dự kiến Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025; dự kiến Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025).
Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XV, ngày 28/10/2021

Thông cáo báo chí số 9, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

(BĐT) - Theo chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, tiếp tục ngày làm việc thứ 9 (ngày 28/10), Quốc hội thảo luận trực tuyến về Dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) và Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi).
Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XV, ngày 27/10/2010

Thông cáo báo chí số 8, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

(BĐT) - Theo chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, tiếp tục ngày làm việc thứ 8 (ngày 27/10), Quốc hội thảo luận trực tuyến về 4 Dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển của các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế.
Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XV, ngày 26/10/2021

Thông cáo báo chí số 7, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

(BĐT) - Theo chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, tiếp tục ngày làm việc thứ 7 (ngày 26/10), Quốc hội thảo luận trực tuyến về Dự án Luật Cảnh sát cơ động và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.
Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XV ngày 25/10/2021

Thông cáo báo chí số 6, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

(BĐT) - Theo chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 6 (ngày 25/10), thảo luận trực tuyến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự, Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê và thảo luận ở tổ về Dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi).
Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XV, ngày 24/10/2021

Thông cáo báo chí số 5, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

(BĐT) - Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội thảo luận trực tuyến về các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 và Dự thảo Nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến.
Thường vụ Quốc hội đã xem xét và báo cáo cấp có thẩm quyền về Nghị quyết về một số giải pháp nhằm miễn, giảm thuế hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19. Ảnh: Internet

Ưu tiên ngân sách cho phòng chống dịch và khôi phục kinh tế

(BĐT) - Tạm dừng cải cách tiền lương, sắp thông qua Nghị quyết về miễn giảm thuế hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, đồng thời, tiếp tục thúc đẩy các giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước là những nỗ lực nhằm ưu tiên nguồn lực cho phòng chống dịch Covid-19 và hỗ trợ khôi phục kinh tế.
Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XV dự kiến khai mạc 20/10 và sẽ diễn ra trong 17 ngày

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XV dự kiến khai mạc 20/10

(BĐT) - Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XV dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 20/10 và bế mạc ngày 10/11. Trong đó, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội 2 phương án tổ chức Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XV.

Kết nối đầu tư