#Kinh tế Việt Nam 2022
Tăng trưởng kinh tế năm 2022 ước đạt khoảng 8%, tạo đà quan trọng cho các năm tiếp theo về đích kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Ảnh: Lê Tiên

Kinh tế Việt Nam 2022: Vững vàng trước sóng cả

(BĐT) - Tại Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV, Quốc hội sẽ nghe Chính phủ báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) của đất nước. Đi qua 9 tháng đầu năm 2022, điều đáng mừng là nền kinh tế nước ta cho thấy khả năng vững vàng vượt qua sóng cả, với nhiều điểm sáng đáng ghi nhận.

Kết nối đầu tư