#Kinh doanh bền vững
Lễ phát động Chương trình Đánh giá, Công bố Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2024 (Chương trình CSI 2024)

Hơn 153 chỉ số đánh giá doanh nghiệp phát triển bền vững tại Việt Nam năm 2024

(BĐT) - Bộ chỉ số Doanh nghiệp bền vững (CSI) tại Việt Nam năm 2024 sẽ có 153 chỉ số, trong đó 62% là các chỉ số tuân thủ, 38% là các chỉ số nâng cao. Với đa số là các chỉ số tuân thủ, điều này cũng thể hiện việc thực hiện phát triển bền vững (PTBV) không khó và xa vời cho doanh nghiệp, mà ngược lại, chỉ cần bảo đảm việc tuân thủ các yêu cầu pháp luật, doanh nghiệp đã có một nền tảng vững chắc cho PTBV.
Ảnh Internet

Kinh doanh bền vững giúp doanh nghiệp tăng cường nội lực

(BĐT) - Sáng ngày 18/4, Lễ phát động “Chương trình đánh giá, công bố các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2017” được tổ chức tại Hà Nội. Đây là năm thứ hai Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) triển khai chương trình này.
Doanh nghiệp Hà Lan ưu tiên phát triển bền vững tại Việt Nam

Doanh nghiệp Hà Lan ưu tiên phát triển bền vững tại Việt Nam

(BĐT) - Tại Hội thảo “Xây dựng mô hình kinh doanh bền vững ở Việt Nam” tổ chức tại TP.HCM ngày 25/10, ông Marten van den Berg, Thứ trưởng phụ trách ngoại thương của Bộ Ngoại giao Hà Lan khẳng định, DN Hà Lan sẽ ưu tiên phát triển bền vững tại Việt Nam.