#kim ngạch xuất khẩu cao su
9 tháng 2021, kim ngạch xuất khẩu cao su tăng gần 53%

9 tháng 2021, kim ngạch xuất khẩu cao su tăng gần 53%

(BĐT) - Cục Xuất nhập khẩu thuộc Bộ Công Thương cho biết, trong tháng 9/2021, xuất khẩu cao su của Việt Nam ước đạt khoảng 195 nghìn tấn, trị giá 321 triệu USD, tăng 2,8% về lượng và tăng 3,1% về trị giá so với tháng 8/2021; so với tháng 9/2020 giảm 5,1% về lượng, nhưng tăng 21,2% về trị giá.