• Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV: Kỳ họp đặc biệt với trọng trách lớn

    20/07/2021 07:30

    (BĐT) - Hôm nay, Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV khai mạc tại Hà Nội. Đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đặt nền móng cho hoạt động của Quốc hội khóa XV, trong đó có nội dung bầu, phê chuẩn kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan nhà nước. Ngoài ra, Quốc hội sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất, sớm nhất triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho cả nhiệm kỳ.

chuyên đề

Kết nối đầu tư